Home       Bestuur       Beleidsplan       Schenken       Financiële verantwoording       Projecten       Verslag leerstoel Faunabeheer 2007 tot 2016   
contact

Stichting De Eik
Secretaris: J.C. Ruijsink
Geelgorsstraat 4
3853 WP Ermelo

Telefoon 0341 55 11 91
secretaris@stichtingdeeik.nl

Bankrekening Stichting De Eik:
ABN AMRO Bank
IBAN NL43ABNA0435471295
te Amersfoort
HOME Print deze pagina Print

Stichting "De Eik"    Het doel van de Stichting

    Conform de Statuten:

    Het beheren, beschermen en bevorderen van een pluriforme flora en fauna in Nederland met inachtneming van een
    duurzaam gebruik van de natuur en de mens als genieter, gebruiker en beheerder van deze natuur, alles in de meest
    ruime zin van het woord.

    De stichting wil haar doel bereiken door:
        - Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
        - Verzorgen van informatievoorziening
        - Samenwerken met "groene" organisaties

    De Stichting "De Eik" is door de Belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).

    Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

    Stichting "De Eik" is in 2007 opgericht op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging om de Bijzondere Leerstoel
    Faunabeheer aan de Wageningen Universiteit financieel te ondersteunen. Dankzij deze financiële ondersteuning hebben
    gedurende 10 jaren (tot eind 2016) een 8-tal AIO´s verdeeld over twee perioden van 5 jaar hun promotieonderzoek
    met succes kunnen voltooien.
    Zie Verslag Stichting "De Eik" 2007 - 2016

    Stichting De Eik heeft besloten om, na het aflopen van de leerstoel Faunabeheer in 2016,
    onderzoek financieel te willen blijven ondersteunen, maar nu in de vorm van praktijkgerichte
    projecten. Er worden geen promovendi meer gefinancierd.
    Zo kunnen onderzoeksprojecten worden voorgesteld door de Commissie Onderzoek
    (CO) van de Jagersvereniging, o.l.v. de ecoloog van de Jagersvereniging.
    Ook andere organisaties en eventueel particulieren kunnen mogelijke
    onderzoeksprojecten aandragen. Projectvoorstellen worden door de initiatiefnemers
    uitgezet bij gerenommeerde onderzoeksinstituten op basis van aanwezige kennis,
    wijze van aanpak en kosten, waarbij zo mogelijk concurrentie-stelling wordt
    toegepast. Vervolgens wordt een externe financier gezocht.

    Stichting "De Eik"; kan de (of één van de) externe financier(s) zijn en toetst het project
    op basis van de doelstelling van de stichting en de ANBI-eisen.
    Na goedkeuring door het bestuur zal de stichting haar financiĆ«le bijdrage
    rechtstreeks doen toekomen aan het betrokken onderzoeksinstituut.Provided by TSC Webdesign