Home       Bestuur       Beleidsplan       Schenken       Financiële verantwoording       Projecten       Verslag leerstoel Faunabeheer 2007 tot 2016   
contact

Stichting De Eik
Secretaris: J.C. Ruijsink
Geelgorsstraat 4
3853 WP Ermelo

Telefoon 0341 55 11 91
secretaris@stichtingdeeik.nl

Bankrekening Stichting De Eik:
ABN AMRO Bank
IBAN NL43ABNA0435471295
te Amersfoort
HOME Print deze pagina Print

Stichting "De Eik"    Het doel van de Stichting

    Conform de Statuten:

    Het beheren, beschermen en bevorderen van een pluriforme flora en fauna in Nederland met inachtneming van een
    duurzaam gebruik van de natuur en de mens als genieter, gebruiker en beheerder van deze natuur, alles in de meest
    ruime zin van het woord.

    De stichting wil haar doel bereiken door:
        - Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
        - Verzorgen van informatievoorziening
        - Samenwerken met "groene" organisaties

    De Stichting "De Eik" is door de Belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).

    Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

    Stichting "De Eik" is in 2007 opgericht op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging om de Bijzondere Leerstoel
    Faunabeheer aan de Wageningen Universiteit financieel te ondersteunen. Dankzij deze financiële ondersteuning hebben
    gedurende 10 jaren (tot eind 2016) een 8-tal AIO´s verdeeld over twee perioden van 5 jaar hun promotieonderzoek
    met succes kunnen voltooien.
    Zie Verslag Stichting "De Eik" 2007 - 2016

    De Jagersvereniging heeft de wens te kennen gegeven ook na 2016 wetenschappelijk onderzoek naar in het wild levende dieren
    in Nederland financieel te willen blijven ondersteunen.
    Reden hiervoor is onder meer het creëren en onderhouden van politiek- en maatschappelijk draagvlak voor effectief
    faunabeheer.
    De Jagersvereniging wil dit doen in de vorm van projectstudies, uit te voeren door een gerenommeerd onderzoeksinstituut.
    Er worden geen promovendi meer gefinancierd.
    De onderzoeksonderwerpen zullen worden opgesteld door een door de Jagersvereniging op te richten Commissie van
    Wetenschappelijk Onderzoek (CO).
    In de nieuwe situatie zal elk onderzoek worden uitgezet op basis van aanwezige kennis, wijze van aanpak en kosten, waarbij zo
    mogelijk concurrentie-stelling wordt toegepast.
    Vervolgens zoekt de Jagersvereniging een externe financier.

    Stichting "De Eik"; kan de (of één van de) externe financier(s) zijn en zal in voorkomend geval, na goedkeuring door het,
    bestuur (haar deel) rechtstreeks betalen aan het betrokken onderzoeksinstituut.
    Naar verwachting zal per project zo´n € 35.000,- tot € 50.000,- verworven dienen te worden.Provided by TSC Webdesign