Home       Schenken       Projecten       Historie   
Colofon

SBNL Natuurfonds
Fonds De Eik
Mevrouw M. Brasz
Maarsbergseweg 53a
3956KV Leersum

Telefoon 0318-578357
sbnl@sbnlnatuurfonds.nl
www.sbnlnatuurfonds.nl

Bankrekening Fonds De Eik (tot 1 februari 2018 Stichting De Eik)
ABN AMRO Bank
IBAN NL43ABNA0435471295
Leersum
HOME Print deze pagina Print
 

Fonds De Eik

Fonds De Eik is voortgekomen uit een fusie van Stichting De Eik met het SBNL Natuurfonds (ANBI) en is sedert 1 januari 2018 als "Fonds op Naam", naast het Nora Croin Michielsen Fonds en het van Hemert tot Dingshof Coldeweij Fonds het derde fonds van het SBNL Natuurfonds.

Zie link naar www.sbnlnatuurfonds.nl

Doelstelling

SBNL Natuurfonds dient het fonds aan te wenden voor het ondersteunen van wetenschappelijk- en praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Dit onderzoek heeft relatie met het beheren, beschermen en bevorderen van een pluriforme flora en fauna in Nederland, met inachtneming van een duurzaam gebruik van natuur en de mens als genieter, gebruiker en beheerder van deze natuur.

Procedure

Projectvoorstellen worden door de initiatiefnemers uitgezet bij gerenommeerde onderzoeksinstituten op basis van aanwezige kennis, wijze van aanpak en kosten, waarbij zo mogelijk concurrentie-stelling wordt toegepast. Vervolgens wordt een externe financier gezocht. Fonds De Eik kan (één van) de externe financier(s) zijn.

Een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) oordeelt over de geschiktheid van de onderzoeksvoorstellen. De CWO doet een voorstel aan het bestuur SBNL Natuurfonds, aan welke projecten financiële ondersteuning toe te kennen. Na goedkeuring door het bestuur van het SBNL Natuurfonds zal het Fonds De Eik haar financiële bijdrage rechtstreeks doen toekomen aan het betrokken onderzoeksinstituut.

De aanvraagperiode voor 2018 is nog niet geopend. Momenteel worden de projectcriteria en de aanvraag formulieren ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor het Fonds De Eik; mevrouw Maaike Brasz, rentmeester bij het SBNL Natuurfonds (zie colofon). M.Brasz@sbnlnatuurfonds.nl

Historie en activiteiten van de toenmalige Stichting De Eik vindt u onder "Historie" op deze website.

Voor informatie over voorgenomen en/of lopende projecten alsmede de projectcriteria en aanvraagformulieren verwijzen wij u naar "Projecten" op deze website.


Provided by TSC Webdesign